Tạo http server đơn giản tại thư mục bất kì với nodeJS

Bạn muốn chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN (máy mình làm server rồi các máy khác kết nối đến và tải về), có rất nhiều cách nhưng hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khá đơn giản và nhanh chóng (lần đầu thì lâu hơn =)))

Lẹt gô.

Bước 1: Cài đặt nodeJS, nếu máy bạn đã cài thì đến Bước 2.

  • Truy cập https://nodejs.org/en/download/ chọn đúng phiên bản hệ điều hành, tải về và cài đặt bình thường (tiện thể ngó qua xem nodeJS nó là cái gì thì càng tốt :D)1Giao diện download nodeJS.
  • Kiểm tra xem đã cài thành công nodeJS chưa: mở Command Prompt lên bằng cách bấm Windows + R và nhập cmd rồi Enter, gõ lệnh node -v. Nếu nó ra kết quả vX.X.X là đã cài thành công rồi đó. 1

Đã cài đặt nodeJS v7.9.0.

Bước 2: Cài đặt gói http-server, gói này sẽ giúp ta tạo server.

  • Mở Command Prompt và gõ lệnh npm install -g http-server, chờ một lát để cài đặt.1

Cài đặt gói http-server từ Command Prompt.

Bước 3: Chọn thư mục và khởi động http server.

  • Chọn thư mục muốn tạo server (ở đây mình tạo ở thư mục phim hoạt hình T&J)1

Thư mục muốn tạo server.

  • Giữ phím Shift và bấm chuột phải vào khoảng trống trong của sổ thư mục, chọn Open Command Prompt here/Open PowerShell window here.2.png

Mở Command Prompt tại thư mục

  • Cửa số Command Prompt hiện ra:2.png
  • Bật server bằng lệnh: http-server -p6699 (-p6699 là tham số tùy chọn chỉ định PORT cho server, nếu không có thì mặc định sẽ là 8080, xem thêm các tham số)2

Server đã chạy tại các địa chỉ được liệt kê.

  • Kiểm tra server đã hoạt động chưa bằng cách truy cập vào 1 trong các địa chỉ hiện ra, ở đây mình sẽ truy cập vào http://192.168.1.111:6699.2

Server đã chạy và ta đã thấy được các file trong thư mục.

  • Thử xem 1 video xem sao2.png

Ngon lành.

  • Để tắt server thì bạn chỉ cần bấm Ctrl + C tại Command Prompt.

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo http server với nodeJS, lần đầu phải cài đặt nên hơi lâu, từ các lần sau chỉ cần mở Command Prompt lên và gõ 1 lệnh là xong.

Chúc các bạn thành công.

2 thoughts on “Tạo http server đơn giản tại thư mục bất kì với nodeJS

Comments are closed.