Sửa lỗi ComboBox tự động chọn giá trị khi dùng chung DataSoure với ComboBox khác – Winform

Mình vẫn đang làm BTL môn Lập Trình Trực Quan (sắp xong rồi :D), đang làm thì gặp vấn đề: mình có 2 cái ComboBox dùng chung một DataSoure (DataTable), khi chọn ở ComboBox này thì ComboBox kia cũng thay đổi theo.

Tiếp tục đọc “Sửa lỗi ComboBox tự động chọn giá trị khi dùng chung DataSoure với ComboBox khác – Winform”

Tăng hiệu năng DataGridView – Winform

Mình đang làm bài tập lớn môn lập trình trực quan để tài Quản Lý Điểm Cấp 1, khi làm đến chức năng tra cứu điểm thì như thường lệ mình dùng DataGridView để hiện thị bảng điểm của một lớp học. Bảng điểm của mình có khoảng 40 dòng và 10 cột nhưng tốc độ hiển thị dữ liệu của DataGridView khá chậm, không biết lên hàng nghìn dòng thì nó như nào nữa..

Tiếp tục đọc “Tăng hiệu năng DataGridView – Winform”

Tạo http server đơn giản tại thư mục bất kì với nodeJS

Bạn muốn chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN (máy mình làm server rồi các máy khác kết nối đến và tải về), có rất nhiều cách nhưng hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khá đơn giản và nhanh chóng (lần đầu thì lâu hơn =)))

Tiếp tục đọc “Tạo http server đơn giản tại thư mục bất kì với nodeJS”

Hướng dẫn cài .NET Framework 3.5

Bạn đang cài một phần mềm nào đó nhưng gặp lỗi thiếu  .NET Framework 3.5, ngay lập tức bạn phi lên trang chủ của anh “Mi cở rô sóp” để tìm tải về, tìm thấy tải xong nhưng cài đặt thì lại không được, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách khắc phục.

Tiếp tục đọc “Hướng dẫn cài .NET Framework 3.5”