Cấu hình SOCKS Proxy 5 với SSH và Firefox

1. Hoàn cảnh

Mình dùng mạng Viettel, cứ tối đến là load Facebook rất khó khăn, nó cứ quay tít mù =)) Nếu dùng điện thoại thì còn có thể dùng app 1.1.1.1 của Cloudflare để truy cập ngon hơn nhưng máy tính thì lại phải tìm cách khác.

Tiếp tục đọc “Cấu hình SOCKS Proxy 5 với SSH và Firefox”

Sửa lỗi ComboBox tự động chọn giá trị khi dùng chung DataSoure với ComboBox khác – Winform

Mình vẫn đang làm BTL môn Lập Trình Trực Quan (sắp xong rồi :D), đang làm thì gặp vấn đề: mình có 2 cái ComboBox dùng chung một DataSoure (DataTable), khi chọn ở ComboBox này thì ComboBox kia cũng thay đổi theo.

Tiếp tục đọc “Sửa lỗi ComboBox tự động chọn giá trị khi dùng chung DataSoure với ComboBox khác – Winform”

Tăng hiệu năng DataGridView – Winform

Mình đang làm bài tập lớn môn lập trình trực quan để tài Quản Lý Điểm Cấp 1, khi làm đến chức năng tra cứu điểm thì như thường lệ mình dùng DataGridView để hiện thị bảng điểm của một lớp học. Bảng điểm của mình có khoảng 40 dòng và 10 cột nhưng tốc độ hiển thị dữ liệu của DataGridView khá chậm, không biết lên hàng nghìn dòng thì nó như nào nữa..

Tiếp tục đọc “Tăng hiệu năng DataGridView – Winform”