Tạo http server đơn giản tại thư mục bất kì với nodeJS

Bạn muốn chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN (máy mình làm server rồi các máy khác kết nối đến và tải về), có rất nhiều cách nhưng hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khá đơn giản và nhanh chóng (lần đầu thì lâu hơn =)))

Tiếp tục đọc “Tạo http server đơn giản tại thư mục bất kì với nodeJS”

Hướng dẫn cài .NET Framework 3.5

Bạn đang cài một phần mềm nào đó nhưng gặp lỗi thiếu  .NET Framework 3.5, ngay lập tức bạn phi lên trang chủ của anh “Mi cở rô sóp” để tìm tải về, tìm thấy tải xong nhưng cài đặt thì lại không được, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách khắc phục.

Tiếp tục đọc “Hướng dẫn cài .NET Framework 3.5”