[YIL] 2022: Integer “outdated”?

Có thể bạn đã biết, kiểu dữ liệu Integer có độ dài 32 bit và sẽ có giá trị từ -2,147,483,648 đến +2,147,483,647. Thoạt nhìn thì thấy độ lớn tới hàng tỉ có mà thoải mái dùng, nhưng nếu dùng vào trường hợp sau đây thì Integer sẽ là chưa đủ.

Tiếp tục đọc “[YIL] 2022: Integer “outdated”?”

Disable WP Plugin từ database | Kiểm tra thiết bị là màn hình cảm ứng bằng Javascript – YIL 2/2/2020

Bài viết đầu tiên trong chuyên mục Yesterday I Learned (YIL).

Bình thường thì mọi người hay viết TIL nhưng mình thường kết thúc 1 ngày vào khá khuya nên không có thời gian để viết TIL. Vì vậy chuyên mục YIL ra đời để sang ngày hôm sau mình viết về những thứ đã học được của ngày hôm trước.

Tiếp tục đọc “Disable WP Plugin từ database | Kiểm tra thiết bị là màn hình cảm ứng bằng Javascript – YIL 2/2/2020”