Hướng dẫn cài .NET Framework 3.5

Bạn đang cài một phần mềm nào đó nhưng gặp lỗi thiếu  .NET Framework 3.5, ngay lập tức bạn phi lên trang chủ của anh “Mi cở rô sóp” để tìm tải về, tìm thấy tải xong nhưng cài đặt thì lại không được, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách khắc phục.

Tiếp tục đọc “Hướng dẫn cài .NET Framework 3.5”