Cấu hình SOCKS Proxy 5 với SSH và Firefox

1. Hoàn cảnh

Mình dùng mạng Viettel, cứ tối đến là load Facebook rất khó khăn, nó cứ quay tít mù =)) Nếu dùng điện thoại thì còn có thể dùng app 1.1.1.1 của Cloudflare để truy cập ngon hơn nhưng máy tính thì lại phải tìm cách khác.

Tiếp tục đọc “Cấu hình SOCKS Proxy 5 với SSH và Firefox”

Disable WP Plugin từ database | Kiểm tra thiết bị là màn hình cảm ứng bằng Javascript – YIL 2/2/2020

Bài viết đầu tiên trong chuyên mục Yesterday I Learned (YIL).

Bình thường thì mọi người hay viết TIL nhưng mình thường kết thúc 1 ngày vào khá khuya nên không có thời gian để viết TIL. Vì vậy chuyên mục YIL ra đời để sang ngày hôm sau mình viết về những thứ đã học được của ngày hôm trước.

Tiếp tục đọc “Disable WP Plugin từ database | Kiểm tra thiết bị là màn hình cảm ứng bằng Javascript – YIL 2/2/2020”