OVH Cloud Rescue mode | Netlify Custom domains – YIL 4/2/2020

1. OVH Cloud Rescue mode

Hôm trước nghịch dại với iptables làm block tất cả kết nối đến VPS, khiến mình không thể SSH được vào VPS. Trong lúc tìm cách fix thì mình phát hiện ra OVH (mình đang dùng VPS ở đây) có tính năng Reboot in rescue mode (chế độ cứu hộ) có thể giúp mình sửa lại config iptables rồi sau đó có thể truy cập ở lại.

Nôm na tính năng Reboot in rescue mode là khi máy bạn bị hỏng thì bạn bật một máy khác lên rồi kết nối ổ cứng của máy bạn vào máy đó để sửa chữa. Chi tiết tham khảo thêm ở đây https://docs.ovh.com/gb/en/public-cloud/put_an_instance_in_rescue_mode/

Reboot in rescue mode – OVH Cloud

2. iptables không lưu rules xuống disk trừ khi chạy lệnh iptables-save

Sau pha nghịch dại với iptables phía trên, khi vào đến rescue mode thì mình mới nhớ ra iptables rules sẽ không tự động lưu vào disk, muốn lưu vào disk thì cần chạy lệnh iptables-save. Phần này tuy đã được học trong trường rồi nhưng đúng là “văn ôn – võ luyện”, cái gì mà lâu không động đến là quên hết ngay =))

3. Netlify Custom domains

Phần này thì khá đơn giản chỉ cần thêm domain vào app rồi thêm bản ghi CNAME trỏ đến domain default của app là được :D. Docs: https://docs.netlify.com/domains-https/custom-domains/