Cấu hình SOCKS Proxy 5 với SSH và Firefox

1. Hoàn cảnh

Mình dùng mạng Viettel, cứ tối đến là load Facebook rất khó khăn, nó cứ quay tít mù =)) Nếu dùng điện thoại thì còn có thể dùng app 1.1.1.1 của Cloudflare để truy cập ngon hơn nhưng máy tính thì lại phải tìm cách khác.

Giải pháp của mình là dùng SSH tạo SOCKS Proxy và sử dụng Firefox để truy cập Facebook thông qua SOCKS Proxy đó.

Tại sao lại là Firefox mà không phải Chrome?

Câu trả lời là do mình không tìm thấy phần setup SOCKS Proxy trên Chrome, còn Firefox thì có.

Khi tìm proxy trong phần Settings của Chrome chỉ thấy phần mở cài đặt của máy tính.

Tìm proxy trong Chrome settings thì thấy phần mở Proxy settings của máy tính.

Mở cài đặt Proxy của máy tính thì không thấy SOCKS Proxy cài đặt ở chỗ nào

Mở Proxy setup trên Windows 10 thì không thấy cài đặt Socks Proxy

Còn đây là giao diện cấu hình proxy trên Firefox

Giao diện cấu hình proxy trên Firefox

2. Cấu hình

Phần cấu hình này yêu cầu 1 remote server có thể SSH vào được.

Mở kết nối SOCKS Proxy trên port 8080 với lệnh ssh

ssh -D 8080 <user>@<remote-server-ip>

Cấu hình SOCKS Proxy trên Firefox:

  • Menu -> Tùy chọn
Menu -> Tùy chọn
  • Tìm kiếm “proxy”
Tìm kiếm với từ khóa “proxy”
  • Chọn Cấu hình proxy thủ công và điền Máy chủ SOCKS127.0.0.1 và Cổng là 8080
Cấu hình Proxy thủ công

Bấm OK sau đó quay lại Facebook và tận hưởng 😀