[Google App Script] Gửi email khi Form submit

Google App Script là công cụ của Google hỗ trợ mở rộng tính năng cho các công cụ khác của Google như: Sheet, Form, Docs,..

Hôm nay mình sẽ demo cách dùng App Script để gửi email khi có submit mới ở Google Form. Mời mọi người xem video.

[Google App Script] Gửi email khi Form submit

Tham khảo:

App Script: https://developers.google.com/apps-script