Giới thiệu Laragon – Phần mềm hỗ trợ tạo Web Server tương tự XAMPP WAMP, nhiều thứ hay ho hơn.

Chắc hẳn bạn nào học lập trình web (đặc biệt học PHP) đều biến đến XAMPP, WAMP,.. đặc điểm của của mấy tên này là đường dẫn truy cập có dạng: localhost/project1/… localhost/project2/… khá là rườm rà và còn gây bất tiện khi liên kết các file với nhau. Muốn khắc phục thì phải tạo cho mỗi project một tên miền ảo, các bước tạo tên miền ảo không quá dài nhưng nếu project nào cũng phải tạo thì lại là vấn đề 😀

Tiếp tục đọc “Giới thiệu Laragon – Phần mềm hỗ trợ tạo Web Server tương tự XAMPP WAMP, nhiều thứ hay ho hơn.”