Disable WP Plugin từ database | Kiểm tra thiết bị là màn hình cảm ứng bằng Javascript – YIL 2/2/2020

Bài viết đầu tiên trong chuyên mục Yesterday I Learned (YIL).

Bình thường thì mọi người hay viết TIL nhưng mình thường kết thúc 1 ngày vào khá khuya nên không có thời gian để viết TIL. Vì vậy chuyên mục YIL ra đời để sang ngày hôm sau mình viết về những thứ đã học được của ngày hôm trước.

Tiếp tục đọc “Disable WP Plugin từ database | Kiểm tra thiết bị là màn hình cảm ứng bằng Javascript – YIL 2/2/2020”